Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 3.ELi terasetööstus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 6.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 7.Assigneeringute ümberpaigutamine
 8.ELi Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik *** (arutelu)
 9.ELi majanduskasv (arutelu)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 11.Hääletused
  
11.1.ELi Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik *** (hääletus)
  
11.2.Kirjalikke deklaratsioone käsitleva kodukorra artikli 123 ja seadusandlikke algatusi käsitleva artikli 42 muutmine (hääletus)
  
11.3.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  
11.4.ELi inimõiguste strateegia (hääletus)
  
11.5.ELi ja Venemaa vaheline uus leping (hääletus)
  
11.6.Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal (hääletus)
  
11.7.Olukord Ukrainas (hääletus)
  
11.8.Albaaniat käsitlev 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  
11.9.ELi terasetööstus (hääletus)
  
11.10.Uus jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline terasetööstus (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
15.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
  
15.2.Kastiline diskrimineerimine Indias
 16.Hääletused
  
16.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  
16.2.Kastiline diskrimineerimine Indias (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Esitatud dokumendid
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (208 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (919 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (363 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (473 kb) 
 
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (439 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1017 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika