Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 13. joulukuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 3.EU:n terästeollisuus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 6.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 7.Määrärahojen siirrot
 8.EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (keskustelu)
 9.Talouskasvu Euroopan unionissa (keskustelu)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 11.Äänestykset
  
11.1.EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (äänestys)
  
11.2.EP:n työjärjestys: kirjallisia kannanottoja koskevan 123 artiklan ja lainsäädäntöaloitteita koskevan 42 artiklan muuttaminen (äänestys)
  
11.3.EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)
  
11.4.EU:n ihmisoikeusstrategia (äänestys)
  
11.5.EU:n ja Venäjän uusi sopimus (äänestys)
  
11.6.Israelin hallituksen päätös laajentaa siirtokuntia Länsirannalla (äänestys)
  
11.7.Ukrainan tilanne (äänestys)
  
11.8.Albaniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (äänestys)
  
11.9.EU:n terästeollisuus (äänestys)
  
11.10.Uusi kestävä ja kilpailukykyinen terästeollisuus (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
15.1.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne
  
15.2.Kastisyrjintä Intiassa
 16.Äänestykset
  
16.1.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)
  
16.2.Kastisyrjintä Intiassa (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestykset (919 kb) 
 
Pöytäkirja (209 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (411 kb) Nimenhuutoäänestykset (475 kb) 
 
Pöytäkirja (238 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (428 kb) Nimenhuutoäänestykset (1021 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö