Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 3.ES plieno pramonė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 6.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 7.Asignavimų perkėlimas
 8.ES pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa *** (diskusijos)
 9.ES ekonomikos augimas (diskusijos)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.ES pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa *** (balsavimas)
  11.2.EP Darbo tvarkos taisyklės. 123 straipsnio dėl rašytinių pareiškimų ir 42 straipsnio dėl teisėkūros iniciatyvų dalinis keitimas (balsavimas)
  11.3.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)
  11.4.ES žmogaus teisių strategija (balsavimas)
  11.5.Naujas ES ir Rusijos susitarimas (balsavimas)
  11.6.Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante (balsavimas)
  11.7.Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
  11.8.2012 m. Albanijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  11.9.ES plieno pramonė (balsavimas)
  11.10.Nauja tvari ir konkurencinga plieno pramonė (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  15.1.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje
  15.2.Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje
 16.Balsuoti skirtas laikas
  16.1.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  16.2.Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 19.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 20.Gauti dokumentai
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (213 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (57 kb)    Vardinis balsavimas (919 kb) 
 
Protokolas (240 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (51 kb) Balsavimo rezultatai (411 kb) Vardinis balsavimas (482 kb) 
 
Protokolas (245 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (526 kb) Vardinis balsavimas (1247 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika