Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 13 december 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies en delegaties
 3.Europese staalindustrie (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 6.Besluiten inzake bepaalde documenten
 7.Kredietoverschrijvingen
 8.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (debat)
 9.Groei in de EU (debat)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 11.Stemmingen
  11.1.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (stemming)
  11.2.Reglement van het Europees Parlement: wijziging van artikel 123 (schriftelijke verklaringen) en van artikel 42 (wetgevingsinitiatieven) (stemming)
  11.3.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
  11.4.Mensenrechtenstrategie van de EU (stemming)
  11.5.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (stemming)
  11.6.Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (stemming)
  11.7.Situatie in Oekraïne (stemming)
  11.8.Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (stemming)
  11.9.Europese staalindustrie (stemming)
  11.10.Een duurzame en concurrerende staalindustrie (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  15.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo
  15.2.Discriminatie op grond van kaste in India
 16.Stemmingen
  16.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  16.2.Discriminatie op grond van kaste in India (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Ingekomen stukken
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (215 kb) Presentielijst (57 kb)    Hoofdelijke stemming (919 kb) 
 
Notulen (207 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de stemming (388 kb) Hoofdelijke stemming (477 kb) 
 
Notulen (246 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (429 kb) Hoofdelijke stemming (1018 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid