Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2013 - Štrasburg

9. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 70a rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 70a rokovacieho poriadku mu Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci predložil tri návrhy rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a o mandáte na tieto rokovania:

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a o mandáte pre ne, pokiaľ ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu voblasti vonkajších hraníc a víz (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a o mandáte pre ne, pokiaľ ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o začatí medziinštitucionálnych rokovaní amandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Tieto návrhy rozhodnutia boli preložené do všetkých úradných jazykov a sú k dispozícii na stránke "Séance en direct".

Ak do 48 hodín žiadna politická skupina alebo aspoň 40 poslancov nepožiada o ich posúdenie s rozpravou a hlasovaním, tieto rozhodnutia o začatí rokovaní sa považujú za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia