Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - Strasbourg

19. Käsittelyjärjestys
CRE

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

°
° ° °

Peter van Dalen käytti puheenvuoron mahdollisuudesta ottaa seuraavan istunnon esityslistalle keskustelu unionin Egyptille myöntämästä rahoituksesta.

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti itävaltalaisen tuomioistuimen langettaneen tuomion Euroopan parlamentin entiselle jäsenelle.

°
° ° °

Tammikuun 2013 (PE 500.369/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Charles Tannock käytti puheenvuoron ryhmänsä pyynnöstä ottaa tiistain 15. tammikuuta 2013 esityslistalle keskustelu Malista Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) läsnä ollessa (puhemies totesi, että tätä pyyntöä ei toimitettu ajoissa).

Puheenvuorot: Arnaud Danjean kannatti tätä pyyntöä, Hannes Swoboda pyysi, että kyseinen keskustelu käydään helmikuussa Catherine Ashtonin läsnä ollessa, ja Rebecca Harms täsmensi, että Catherine Ashton voisi olla läsnä tiistaina, ja kannatti Charles Tannockin pyyntöä. Puhemies ilmoitti, että Catherine Ashton on ilmoittanut, että hän ei voi olla läsnä helmikuun 2013 istuntojakson aikana.

Chris Davies käytti puheenvuoron samasta asiasta.

Puhemies täsmensi, että hän pyytää Catherine Ashtonia olemaan läsnä keskiviikon istunnossa.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että Catherine Ashton voisi olla läsnä tiistain mutta ei keskiviikon istunnossa.

Puhemies ilmoitti jäsenille, että parlamentti toimittaa Catherine Ashtonille virallisen pyynnön olla läsnä keskiviikon istunnossa.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 122 artikla):

Gabriele Zimmer käytti GUE/NGL-ryhmän puolesta puheenvuoron pyytääkseen, että kohta "Ihmisoikeustilanne Bahrainissa" korvataan kohdalla "Kurdiaktivistien murha Pariisissa".

Puheenvuorot: Charles Tannock kannatti tätä pyyntöä ja Hannes Swoboda pyysi, että asia sisällytetään seuraavan istuntojakson esityslistaan osana keskustelua Turkin viranomaisten ja kurdien välisestä rauhanprosessista.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö