Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2061(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0390/2012

Внесени текстове :

A7-0390/2012

Разисквания :

PV 14/01/2013 - 20
CRE 14/01/2013 - 20

Гласувания :

PV 15/01/2013 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0005

Протокол
Понеделник, 14 януари 2013 г. - Страсбург

20. Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (разискване)
CRE

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането [2012/2061(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas представи доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Veronica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti и Elisabeth Morin-Chartier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: László Andor и Alejandro Cercas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 15.1.2013.

Правна информация - Политика за поверителност