Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2061(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0390/2012

Indgivne tekster :

A7-0390/2012

Forhandlinger :

PV 14/01/2013 - 20
CRE 14/01/2013 - 20

Afstemninger :

PV 15/01/2013 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0005

Protokol
Mandag den 14. januar 2013 - Strasbourg

20. Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (forhandling)
CRE

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer [2012/2061(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

László Andor (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Veronica Lope Fontagné for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti og Elisabeth Morin-Chartier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă og Inés Ayala Sender.

Talere: László Andor og Alejandro Cercas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 15.1.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik