Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2061(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0390/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0390/2012

Keskustelut :

PV 14/01/2013 - 20
CRE 14/01/2013 - 20

Äänestykset :

PV 15/01/2013 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0005

Pöytäkirja
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - Strasbourg

20. Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)
CRE

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista [2012/2061(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Veronica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: László Andor ja Alejandro Cercas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö