Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2061(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0390/2012

Teksty złożone :

A7-0390/2012

Debaty :

PV 14/01/2013 - 20
CRE 14/01/2013 - 20

Głosowanie :

PV 15/01/2013 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0005

Protokół
Poniedziałek, 14 stycznia 2013 r. - Strasburg

20. Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (debata)
CRE

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi [2012/2061(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Veronica Lope Fontagné w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti i Elisabeth Morin-Chartier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă i Inés Ayala Sender.

Głos zabrali: László Andor i Alejandro Cercas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.1.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności