Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2901(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Rozpravy :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 14. ledna 2013 - Štrasburk

21. Záruka pro mladé lidi (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000219/2012), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor EMPL Komisi: Záruka pro mladé lidi (B7-0554/2012)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

László Andor (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Csaba Őry za skupinu PPE, Alejandro Cercas za skupinu S&D, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová a Eider Gardiazábal Rubial.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Zofija Mazej Kukovič a Olga Sehnalová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Seán Kelly.

Vystoupil László Andor.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor EMPL o zřízení záruky pro mladé lidi (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 16.1.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí