Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2901(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Forhandlinger :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 14. januar 2013 - Strasbourg

21. Ungdomsgaranti (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000219/2012) af Pervenche Berès for EMPL til Kommissionen: Ungdomsgaranti (B7-0554/2012)

Pervenche Berès begrundede forespørgslen.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgslen.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Alejandro Cercas for S&D-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová og Eider Gardiazábal Rubial.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič og Olga Sehnalová.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Seán Kelly.

László Andor tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Pervenche Berès for EMPL om en ungdomsgaranti(2012/2901 (RSP)) (B7-0007/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 16.1.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik