Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2901(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Arutelud :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2013 - Strasbourg

21. Noortegarantii (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000219/2012), mille esitas(id) Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel komisjonile: Noortegarantii (B7-0554/2012)

Pervenche Berès esitas küsimuse.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Csaba Őry fraktsiooni PPE nimel, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová ja Eider Gardiazábal Rubial.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič ja Olga Sehnalová.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Seán Kelly.

Sõna võttis László Andor.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel noortegarantii kohta (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2013protokoll punkt 8.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika