Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2901(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Keskustelut :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - Strasbourg

21. Nuorisotakuu (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000219/2012) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuu (B7-0554/2012)

Pervenche Berès esitteli kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová ja Eider Gardiazábal Rubial.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič ja Olga Sehnalová.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Seán Kelly.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta nuorisotakuusta (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö