Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2901(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Viták :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2013. január 14., Hétfő - Strasbourg

21. Ifjúsági garancia (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000219/2012) felteszi: Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Európai ifjúsági garancia (B7-0554/2012)

Pervenche Berès kifejti a kérdést.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre

Felszólal: Csaba Őry, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alejandro Cercas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová és Eider Gardiazábal Rubial.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zofija Mazej Kukovič és Olga Sehnalová.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Seán Kelly.

Felszólal: László Andor.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, az ifjúsági garanciáról (2012/2901(RSP))(B7-0007/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.1.16-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat