Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2901(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Debatai :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. sausio 14 d. - Strasbūras

21. Jaunimo garantijos (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000219/2012) kurį pateikė Pervenche Berès EMPL komiteto vardu Komisijai: Jaunimo garantijos (B7-0554/2012)

Pervenche Berès pateikė klausimą.

László Andor (Komisijos narys) atsakė į klausimą

Kalbėjo: Csaba Őry PPE frakcijos vardu, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu, Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová ir Eider Gardiazábal Rubial.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič ir Olga Sehnalová.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Silvia-Adriana Ţicău pateiktą klausimą), Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ir Seán Kelly.

Kalbėjo László Andor.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Pervenche Berès EMPL komiteto vardu dėl jaunimo garantijos (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 16.1.2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika