Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2901(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Debates :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 14. janvāris - Strasbūra

21. Garantija jauniešiem (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000219/2012) un kuru uzdeva Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā, Komisijai: Programma "Garantija jauniešiem" (B7-0554/2012).

Pervenche Berès izvērsa jautājumu.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Csaba Őry PPE grupas vārdā, Alejandro Cercas S&D grupas vārdā, Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová un Eider Gardiazábal Rubial.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič un Olga Sehnalová.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Seán Kelly.

Uzstājās László Andor.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā – par Jaunatnes garantiju (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.10. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika