Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2901(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Debaty :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 14 stycznia 2013 r. - Strasburg

21. Gwarancja dla młodzieży (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-000219/2012), które skierowała do Komisji Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL: Gwarancje na rzecz młodzieży (B7-0554/2012)

Pervenche Berès rozwinęła zagadnienie.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová i Eider Gardiazábal Rubial.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Zofija Mazej Kukovič i Olga Sehnalová.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Seán Kelly.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji EMPL w sprawie gwarancji dla młodzieży (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.1.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności