Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2901(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Rozpravy :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2013 - Štrasburg

21. Záruka pre mladých ľudí (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000219/2012), ktorú položil Pervenche Berès, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Záruka pre mládež (B7-0554/2012)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

László Andor (člen Komisie) odpovedal na otázku

Vystúpili títo poslanci: Csaba Őry v mene skupiny PPE, Alejandro Cercas v mene skupiny S&D, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová a Eider Gardiazábal Rubial.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič a Olga Sehnalová.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil László Andor.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pervenche Berès, v mene výboru EMPL, k bodu Záruka pre mládež (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 16.1.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia