Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 14. jaanuar 2013 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Volituste kontrollimine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Euroopa Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava
 9.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta (kodukorra artikkel 70a)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 11.Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 15.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 16.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 7)
 17.Petitsioonid
 18.Esitatud dokumendid
 19.Tööplaan
 20.Töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine ning restruktureerimise ettevalmistamine ja juhtimine (arutelu)
 21.Noortegarantii (arutelu)
 22.Linnaruumi ümberkorraldamise panus majanduskasvu – Territoriaalse arengu roll ühtekuuluvuspoliitikas – ELi ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel – Euroopa Liidu Solidaarsusfond ning selle rakendamine ja kasutamine (arutelu)
 23.ELi haldusmenetlusõigus (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 25.Aafrika Sarve piirkonda käsitlev ELi strateegia (lühiettekanne)
 26.Geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õiguste arenguaspektid (lühiettekanne)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (160 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) 
 
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika