Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Euroopan parlamentin istuntokalenteri – 2013
 9.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 15.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 16.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohta)
 17.Vetoomukset
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)
 21.Nuorisotakuu (keskustelu)
 22.Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana - Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa - EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa - Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (keskustelu)
 23.Euroopan unionin hallintomenettelylaki (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)
 26.Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (164 kb) Läsnäololista (59 kb) 
 
Pöytäkirja (180 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (232 kb) Läsnäololista (63 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö