Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu – 2013
 9.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (článok 70a rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 11.Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie imunity
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 15.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 16.Písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 7 rokovacieho poriadku)
 17.Petície
 18.Predloženie dokumentov
 19.Program práce
 20.Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie (rozprava)
 21.Záruka pre mladých ľudí (rozprava)
 22.Obnova rozvoja miest ako prínos k hospodárskemu rastu – Úloha územného rozvoja v politike súdržnosti – Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky – Fond solidarity Európskej únie – vykonávanie a uplatňovanie (rozprava)
 23.Správne právo procesné (rozprava)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Stratégia EÚ pre Africký roh (stručná prezentácia)
 26.Rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi (stručná prezentácia)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (161 kb) Prezenčná listina (59 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (51 kb) 
 
Zápisnica (240 kb) Prezenčná listina (65 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia