Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 232kWORD 180k
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Euroopan parlamentin istuntokalenteri – 2013
 9.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 15.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 16.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohta)
 17.Vetoomukset
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)
 21.Nuorisotakuu (keskustelu)
 22.Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana - Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa - EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa - Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (keskustelu)
 23.Euroopan unionin hallintomenettelylaki (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)
 26.Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi kolmen kurdiaktivistin Sakine Cansizin, Leyla Söylemezin ja Fidan Doganin murhan Pariisissa viime keskiviikkona. Hän ilmoitti, että Fidan Doganin vanhemmat, sisar ja veli ovat paikalla seuraamassa istuntoa, ja ilmaisi parlamentin puolesta osanottonsa uhrien perheille.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Rosario Crocetta on valittu Sisilian aluehallinnon puheenjohtajaksi 17. joulukuuta 2012 alkaen ja että Francesca Barracciu on nimitetty hänen tilalleen samasta päivästä alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Rosario Crocettan edustajantoimen vapautuneen 17. joulukuuta 2012 alkaen ja pani merkille Francesca Barracciun nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi samasta päivästä alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin hänen valtakirjaansa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Francesca Barracciu osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Frieda Brepoels on eronnut Euroopan parlamentin edustajantoimestaan 31. tammikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Toimivaltaiset Bulgarian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Preslav Borissov on nimitetty parlamentin jäseneksi Iliana Ivanovan tilalle 1. tammikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Preslav Borissov osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Toimivaltaiset Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että George Becali on valittu Romanian parlamentin jäseneksi 19. joulukuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisen edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Toimivaltaiset Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Dan Dumitru Zamfirescu on nimitetty Euroopan parlamentin jäseneksi George Becalin tilalle 9. tammikuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Dan Dumitru Zamfirescu osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat toimittaneet puhemiehelle Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Kreetan syyttäjänvirastossa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi Justina Vitkauskaiten valtakirjan 21. marraskuuta 2012 alkaen ja Monika Panayotovan valtakirjan 6. joulukuuta 2012 alkaen.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut EFD-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

PECH-valiokunta: Nigel Faragen tilalle John Stuart Agnew

suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Monika Panayotovan tilalle Preslav Borissov

valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Preslav Borissov

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Euroopan parlamentin istuntokalenteri – 2013

Puheenjohtajakokous on esittänyt ehdotuksensa vuoden 2013 istuntokalenteriksi.

Ehdotus on seuraava:

– 14.–17. tammikuuta

– 4.–7. helmikuuta

– 11.–14. maaliskuuta

– 15.–18. huhtikuuta

– 20.–23. toukokuuta

– 10.–13. kesäkuuta

– 1.–4. heinäkuuta

– 9.–12. syyskuuta

– 7.–10. lokakuuta

– 21.–24. lokakuuta

– 18.–21. marraskuuta

– 9.–12. joulukuuta.

Määräaika tarkistusten jättämiselle on tiistaina 15. tammikuuta 2013 klo 19.00.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 16. tammikuuta 2013.


9. Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän on vastaanottanut työjärjestyksen 70 a artiklan mukaisesti LIBE-valiokunnalta kolme ehdotusta päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin:

- Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

- Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

- Ehdotus päätökseksi toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Nämä päätösehdotukset on käännetty kaikille virallisille kielille, ja ne ovat saatavilla "Séance en direct" -sivustolla.

Jos mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei pyydä 48 tunnin kuluessa niiden ottamista käsiteltäviksi keskustelua ja äänestystä varten, päätökset katsotaan hyväksytyiksi.


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tiistaina yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat kuusi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä (työjärjestyksen 74 artikla):

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) n:o 1406/2002 muuttamisesta (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))


11. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet

Euroopan parlamentti päätti 1. joulukuuta 2011 pidättää Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden Pireuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan liittyen (istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.5), minkä jälkeen toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet parlamentille työjärjestyksen 7 artiklan 9 kohdan mukaisesti oikeuskäsittelyn päättyneen.

Kyseinen ilmoitus välitetään tiedoksi JURI-valiokunnalle.


12. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2012 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla.

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun I ja lokakuun II 2012 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla.


13. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

- Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puitesopimusta Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

- Pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta kahden vuoden ajanjaksoksi.


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta (C(2012)8370)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON; JURI (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta (C(2012)9454)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus sääntöjen vahvistamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 nojalla sellaista menettelyä varten, jolla myönnetään oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävään erityiseen kannustusmenettelyyn (C(2012)9460)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9586)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9593)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9602)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (C(2012)9603)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuolten pääomavaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9614)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuoliin liittyviä vaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2012)9623)

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2012

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


15. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000217/2012) Vital Moreira ja Cristiana Muscardini INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (B7-0552/2012)

- (O-000218/2012) Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Etelän yhteismarkkinoita (Mercosur) koskevien kauppaneuvottelujen nykytilanne (B7-0553/2012)

- (O-000219/2012) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuu (B7-0554/2012)

- (O-000208/2012) Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo etuuskohtelun oikeuttamattomista alkuperäsäännöistä (B7-0101/2013)

- (O-000213/2012) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Valtiontukien uudistaminen (B7-0102/2013)

- (O-000220/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä (B7-0103/2013)

- (O-000221/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallittuja mittoja ja painoja koskevan direktiivin 96/53/EY tarkistaminen (B7-0104/2013)

- (O-000001/2013) Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tullikoodeksin uudistaminen ja luettelo muun kuin etuuskohtelun piiriin kuuluvista alkuperäsäännöistä (B7-0105/2013).


16. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohta)

Kirjalliset kannanotot 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


17. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

19. joulukuuta 2012

Barbara Schneider (nro 1470/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1471/2012); Dirk Scherer (nro 1472/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1473/2012); Isam Eshibani (nro 1474/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1475/2012); Silke Hofmann (nro 1476/2012); Lasse Schuldt (6 allekirjoittanutta) (nro 1477/2012); Daniel Brückner (nro 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nro 1479/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1480/2012); Susanne Anzengruber (nro 1481/2012); Timo Müller (nro 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nro 1483/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1484/2012); Vera Artz (nro 1485/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1486/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1487/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1488/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1489/2012); Gerrie Kok (nro 1490/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская") (nro 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nro 1493/2012); Krisztina Orosz (nro 1494/2012); Zsolt Néveri (nro 1495/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nro 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43000 allekirjoittanutta) (nro 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 allekirjoittanutta) (nro 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 allekirjoittanutta) (nro 1500/2012); Paula Pereira (nro 1501/2012); Teresa Jakubowska (nro 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nro 1503/2012); Chantal Maynard (nro 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 allekirjoittanutta) (nro 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nro 1506/2012); Rosella Lucente (nro 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nro 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nro 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 allekirjoittanutta) (nro 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nro 1511/2012); Andreino Della Bona (nro 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nro 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nro 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nro 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 allekirjoittanutta) (nro 1516/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1517/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nro 1519/2012); Erik Dale (nro 1520/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1521/2012); Pierre Perri (nro 1522/2012); Marc Fiammante (nro 1523/2012); Flavio Miccono (nro 1524/2012); Fariborz Arya (nro 1525/2012); Andree May Shand (nro 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nro 1527/2012); Graham Smith (nro 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nro 1529/2012); Trudy Carroll (nro 1530/2012); Alain Saiche (nro 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nro 1532/2012); Monika Pape (nro 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nro 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nro 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nro 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17953 allekirjoittanutta) (nro 1537/2012); Jeanne Zanella (nro 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nro 1539/2012); Liz Gaffer (15000 allekirjoittanutta) (nro 1540/2012); Nicholas Crossin (nro 1541/2012); Denis Gallo (nro 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nro 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nro 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nro 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nro 1546/2012); Christian Paulussen (nro 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nro 1548/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nro 1550/2012); Frank Wegner (nro 1551/2012); Dieter Schroder (nro 1552/2012); Georg Kuhn (nro 1553/2012); Eike Riemann (nro 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nro 1555/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1556/2012); Vasile Capra (nro 1557/2012); Ria Hermanns (nro 1558/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1559/2012).

11. tammikuuta 2013

Emanuel Kroemer (nro 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nro 1561/2012); Anna Kotlińska (nro 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nro 1563/2012); Aneta Mrugała (nro 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nro 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nro 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nro 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nro 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nro 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 allekirjoittanutta) (nro 1570/2012); Váncsa Györgyné (nro 1571/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1572/2012); Johannes Tilman (nro 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nro 1574/2012); Michael Maier (nro 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nro 1576/2012); Jacqueline Cadell (nro 1577/2012); M. Moreau (nro 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nro 1579/2012); Kenneth Price (nro 1580/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1581/2012); W. van Deijl (nro 1582/2012); Nordine Gheraissa (nro 1583/2012); Jurgis Andriuška (nro 1584/2012); Bernard Delforge (nro 1585/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1586/2012); Hal Wilson (nro 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nro 1588/2012); Marco Da Prato (nro 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nro 1590/2012); Matilde Ducco (nro 1591/2012); Philippe Bornes (nro 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nro 1593/2012); Heiner Schwab (nro 1594/2012); Fritz Schachtner (nro 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 allekirjoittanutta) (nro 1596/2012); Joachim Schroeder (nro 1597/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nro 1599/2012); Angelika Kraus (nro 1600/2012); Beata Kostorz (nro 1601/2012); Margot Mar (nro 1602/2012); Ralf Friedrich (nro 1603/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1604/2012); Matthias Ferrari (nro 1605/2012); Oliver Koch (nro 1606/2012); Barbara Schneider (nro 1607/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1608/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1609/2012); Michael Leßmann (nro 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nro 1611/2012); Dirk Graupner (nro 1612/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1613/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nro 1615/2012); Martina Schachtner (nro 1616/2012); Gunars Ruskulis (nro 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nro 1618/2012); Evelien Leloux (nro 1619/2012); Wim Hamhuis (nro 1620/2012); Konstantin Krastev (nro 1621/2012); Renata Nowosadzka (nro 1622/2012); Hieronim Więcek (nro 1623/2012); Janina Rutkowska (nro 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nro 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nro 1626/2012); Gábor Kale (nro 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nro 1628/2012); Csaba Gál (10 allekirjoittanutta) (nro 1629/2012); Marios Achilleos (nro 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nro 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nro 1632/2012); Mara Bizzotto (nro 1633/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1634/2012); Michele Sierchio (nro 1635/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nro 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nro 1638/2012); Sara Vasconi (nro 1639/2012); George Daniel Piciorea (nro 1640/2012); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1641/2012); Vasile Toma (nro 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nro 1643/2012); Alberto Puglia (nro 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nro 1645/2012); Josef Greiner (nro 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nro 1647/2012); Leszek Kubczyk (nro 1648/2012); Stanisław Pietyra (nro 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nro 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nro 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nro 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nro 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nro 1654/2012); Stavros Agorastos (nro 1655/2012); Zoltán Lomnici (nro 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nro 1657/2012); Cvetan Vetsov (nro 1658/2012).


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III -ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

- Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallitsemisesta (2012/2061(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä (uudelleenlaatiminen) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Richard Seeber (A7-0397/2012)

- Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (2012/2075(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin verotusta kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

- Mietintö vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta (2012/2028(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman, "YHTEINEN ERASMUS", perustamisesta (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Doris Pack (A7-0405/2012)

- Mietintö kaupunkialueiden uudelleensuunnittelusta talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa (2011/2311(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018) (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Peter Skinner (A7-0407/2012)

- Mietintö Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta (2012/2026(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A7-0408/2012)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Mario Mauro (A7-0411/2012)

- Mietintö parlamentin työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan muuttamisesta suosionosoituksin valittujen varapuhemiesten arvojärjestyksen osalta (2012/2020(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0412/2012)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman perustamisesta (2014–2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

- Mietintö aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa (2011/2312(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

- Mietintö geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa (2012/2135(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

- Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

- Mietintö julkisesta taloudesta EMU:ssa – 2011 ja 2012 (2011/2274(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

- Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 13/2011 "Pystytäänkö tullimenettelyn 42 valvonnalla estämään ja havaitsemaan arvonlisäveronkierto?" (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A7-0426/2012)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvän korjaamisvastuuta koskevan Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Matthias Groote (A7-0429/2012)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

- Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista (2012/2137(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

- Mietintö EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa (2012/2099(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu ja Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta Intiassa (B7-0023/2013)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 85 artiklan mukaisten lainsäädäntötoimien tarpeesta (B7-0582/2012)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


19. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

°
° ° °

Peter van Dalen käytti puheenvuoron mahdollisuudesta ottaa seuraavan istunnon esityslistalle keskustelu unionin Egyptille myöntämästä rahoituksesta.

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti itävaltalaisen tuomioistuimen langettaneen tuomion Euroopan parlamentin entiselle jäsenelle.

°
° ° °

Tammikuun 2013 (PE 500.369/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Charles Tannock käytti puheenvuoron ryhmänsä pyynnöstä ottaa tiistain 15. tammikuuta 2013 esityslistalle keskustelu Malista Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) läsnä ollessa (puhemies totesi, että tätä pyyntöä ei toimitettu ajoissa).

Puheenvuorot: Arnaud Danjean kannatti tätä pyyntöä, Hannes Swoboda pyysi, että kyseinen keskustelu käydään helmikuussa Catherine Ashtonin läsnä ollessa, ja Rebecca Harms täsmensi, että Catherine Ashton voisi olla läsnä tiistaina, ja kannatti Charles Tannockin pyyntöä. Puhemies ilmoitti, että Catherine Ashton on ilmoittanut, että hän ei voi olla läsnä helmikuun 2013 istuntojakson aikana.

Chris Davies käytti puheenvuoron samasta asiasta.

Puhemies täsmensi, että hän pyytää Catherine Ashtonia olemaan läsnä keskiviikon istunnossa.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että Catherine Ashton voisi olla läsnä tiistain mutta ei keskiviikon istunnossa.

Puhemies ilmoitti jäsenille, että parlamentti toimittaa Catherine Ashtonille virallisen pyynnön olla läsnä keskiviikon istunnossa.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 122 artikla):

Gabriele Zimmer käytti GUE/NGL-ryhmän puolesta puheenvuoron pyytääkseen, että kohta "Ihmisoikeustilanne Bahrainissa" korvataan kohdalla "Kurdiaktivistien murha Pariisissa".

Puheenvuorot: Charles Tannock kannatti tätä pyyntöä ja Hannes Swoboda pyysi, että asia sisällytetään seuraavan istuntojakson esityslistaan osana keskustelua Turkin viranomaisten ja kurdien välisestä rauhanprosessista.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


20. Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista [2012/2061(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Veronica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă ja Inés Ayala Sender.

Puheenvuorot: László Andor ja Alejandro Cercas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.5.


21. Nuorisotakuu (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000219/2012) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Nuorisotakuu (B7-0554/2012)

Pervenche Berès esitteli kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová ja Eider Gardiazábal Rubial.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zofija Mazej Kukovič ja Olga Sehnalová.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Seán Kelly.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta nuorisotakuusta (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.10.


22. Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana - Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa - EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa - Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (keskustelu)

Mietintö kaupunkialueiden uudelleensuunnittelusta talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa [2011/2311(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Mietintö aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa [2011/2312(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden roolista Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa [2012/2099(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta [2012/2075(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska ja Rosa Estaràs Ferragut esittelivät mietintönsä.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Filiz Hakaeva Hyusmenova (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ioan Enciu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl S&D-ryhmän puolesta, Ramona Nicole Mănescu ALDE-ryhmän puolesta, Nikos Chrysogelos Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer ja Lambert van Nistelrooij.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič ja Kerstin Westphal.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Romana Jordan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska ja Rosa Estaràs Ferragut.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.1 (mietintö A7-0406/2013), istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.2 (mietintö A7-0421/2013), istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.3 (mietintö A7-0398/2013), istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.11 (mietintö A7-0437/2013).


23. Euroopan unionin hallintomenettelylaki (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle Euroopan unionin hallintomenettelylaista [2012/2024(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer esitteli laatimansa mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Margrete Auken (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Giuseppe Gargani PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Tadeusz Zwiefka ja Francisco Sosa Wagner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Luigi Berlinguer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.4.


24. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor ja Erik Bánki.


25. Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)

Mietintö Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta [2012/2026(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro ja Elena Băsescu.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.6.


26. Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)

Mietintö geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa [2012/2135(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu ja João Ferreira.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 9.7.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 500.369/OJMA).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö