Indekss 
Protokols
PDF 239kWORD 214k
Pirmdiena, 2013. gada 14. janvāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 6.Pilnvaru pārbaude
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Eiropas Parlamenta 2013. gada sesiju kalendārs
 9.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu (Reglamenta 70.a pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 11.Saistībā ar pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti veiktie pasākumi
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 15.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 16.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 123. panta 7. punkts)
 17.Lūgumraksti
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Darba kārtība
 20.Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība (debates)
 21.Garantija jauniešiem (debates)
 22.Pilsētvides atjaunošanas ieguldījums ekonomikas izaugsmē - Teritoriālās attīstības nozīme kohēzijas politikā - ES kohēzijas politikas loma Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā - Eiropas Savienības Solidaritātes fonds — īstenošana un piemērošana (debates)
 23.Administratīvā procesa likums (debates)
 24.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.ES stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu (īss izklāsts)
 26.Intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspekti (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, nosodot trešdien Parīzē notikušo trīs kurdu tautības aktīvistu Sakine Cansiz, Leyla Söylemez un Fidan Dogan slepkavību. Viņš norādīja, ka zālē atrodas Fidan Dogan vecāki, māsa un brālis, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību trīs nogalināto ģimenēm.


4. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Rosario Crocetta ir ievēlēts par Sicīlijas reģiona priekšsēdētāju, sākot ar 2012. gada 17. decembri, un ka Francesca Barracciu šajā pašā datumā ir izraudzīta par viņa aizstājēju.

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu Parlaments paziņoja, ka Rosario Crocetta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2012. gada 17. decembri, un pieņēma ziņāšanai Francesca Barracciu iecelšanu par Eiropas Parlamenta deputāti, sākot ar šo pašu datumu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Francesca Barracciu pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Frieda Brepoels ir paziņojusi, ka atkāpjas no Eiropas Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 2013. gada 31. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka šī vieta ir atbrīvojusies, sākot ar minēto datumu, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Bulgārijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Preslav Borissov ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Iliana Ivanova vietā, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Preslav Borissov pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka George Becali ir ievēlēts Rumānijas parlamentā, sākot ar 2012. gada 19. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka šī vieta ir atbrīvojusies, sākot ar minēto datumu, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Dan Dumitru Zamfirescu ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu George Becali vietā, sākot ar 2013. gada 9. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Dan Dumitru Zamfirescu pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti saistībā ar tiesvedību, kas notiek Krētas Apelācijas tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Justina Vitkauskaite deputātes mandātu, sākot ar 2012. gada 21. novembri, un Monika Panayotova deputātes mandātu — sākot ar 2012. gada 6. decembri.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis EFD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

PECH komiteja: John Stuart Agnew aizstāj Nigel Farage.

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Preslav Borissov aizstāj Monika Panayotova.

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Preslav Borissov.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Eiropas Parlamenta 2013. gada sesiju kalendārs

Priekšsēdētāju konference darīja zināmus savus priekšlikumus par 2013. gada sesijas plenārsēžu kalendāru.

Priekšlikumi ir šādi:

- 14.–17. janvāris,

- 4.–7. februāris,

- 11.–14. marts,

- 15.–18. aprīlis,

- 20.–23. maijs,

- 10.–13. jūnijs,

- 1.–4. jūlijs,

- 9.–12. septembris,

- 7.–10. oktobris,

- 21.–24. oktobris,

- 18.–21. novembris,

- 9.–12. decembris.

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir otrdien, 2013. gada 15. janvārī, plkst. 19.00.

Balsošana notiks trešdien, 2013. gada 16. janvārī.


9. Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu (Reglamenta 70.a pants)

Priekšsēdētājs informēja, ka saskaņā ar Reglamenta 70.a punktu viņš no LIBE komitejas ir saņēmis trīs priekšlikumus lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu.

- Priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP)).

(B7-0001/2013)

- Priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Patvēruma un migrācijas fondu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP)).

(B7-0002/2013)

- Priekšlikums lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP)).

(B7-0003/2013)

Šie lēmuma priekšlikumi ir tulkoti visās oficiālajās valodās un ir pieejami vietnē „Séance en direct”.

Ja neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 48 stundu laikā nepieprasīs to izskatīšanu ar debatēm un balsošanu, šie lēmumi tiks uzskatīti par apstiprinātiem.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 74. pantu viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju otrdien parakstīs sešus turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas statistikas programmu 2013.-2017. gadam (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas jūras drošības aģentūras izveidošanu (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD)).


11. Saistībā ar pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2011. gada 1. decembra lēmumu atcelt Georgios Toussas imunitāti saistībā ar tiesvedību Pirejas Pirmās instances tiesā (2011. gada 1. decembra protokola 6.5. punkts) Grieķijas kompetentās iestādes saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu Parlamentam ir paziņojušas par tiesvedības izbeigšanu.

Minēto paziņojumu nosūtīs JURI komitejai zināšanai.


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2012. gada septembra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2012. gada oktobra I un II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


13. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu.

- Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par vispārējiem principiem Jordānijas Hāšimītu Karalistes līdzdalībai Savienības programmās.

- Protokols, ar kuru uz diviem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku.


14. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (C(2012)8370).

Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON; JURI (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko groza II pielikumu Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2012)9454).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 18. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko izstrādā noteikumus saistībā ar īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķiršanas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2012)9460).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 18. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem un kas attiecas uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par minimālajiem datiem, kuri jāsniedz darījumu reģistriem (C(2012)9586).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismu, tīrvērtes pienākumu, publisko reģistru, pieeju tirdzniecības vietai, nefinanšu darījuma partneriem un riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris(C(2012)9593).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (C(2012)9602).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka datus, kuri darījumu reģistriem ir jāpublicē un jādara pieejami, un darbības standartus saistībā ar datu apkopošanu un salīdzināšanu un piekļuvi datiem (C(2012)9603).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par kapitāla prasībām centrālajiem darījumu partneriem (C(2012)9614).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām centrālajiem darījumu partneriem (C(2012)9623).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, skaitot no saņemšanas datuma, t. i., no 2012. gada 19. decembra.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON


15. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants).

- (O-000217/2012), kuru uzdeva Vital Moreira un Cristiana Muscardini INTA komitejas vārdā Komisijai: Regula par obligāto izcelsmes valsts norādi konkrētiem ražojumiem, kas ievesti no trešām valstīm (B7-0552/2012).

- (O-000218/2012), kuru uzdeva Vital Moreira INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Mercosur tirdzniecības sarunu pašreizējais stāvoklis (B7-0553/2012).

- (O-000219/2012), kuru uzdeva Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā Komisijai: Programma "Garantija jauniešiem" (B7-0554/2012).

- (O-000208/2012), kuru uzdeva Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab un Daniel Caspary PPE grupas vārdā Komisijai: Muitas kodeksa modernizācija un nepreferenciālu izcelsmes noteikumu saraksta ieviešana (B7-0101/2013).

- (O-000213/2012), kuru uzdeva Sharon Bowles ECON komitejas vārdā Komisijai: Valsts atbalsta modernizācija (B7-0102/2013).

- (O-000220/2012), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Dažu aviokompāniju ieviestais noteikums par vienu rokas bagāžas vienību (B7-0103/2013).

- (O-000221/2012), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Direktīvas 96/53/EK par atsevišķu transportlīdzekļu atļautajiem gabarītiem un masu pārskatīšana (B7-0104/2013).

- (O-000001/2013), kuru uzdeva Silvana Koch-Mehrin ALDE grupas vārdā Komisijai: Muitas kodeksa modernizācija un nepreferenciālu izcelsmes noteikumu saraksta ieviešana (B7-0105/2013).


16. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 123. panta 7. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 7. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012 un 0030/2012 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


17. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2012. gada 19. decembris

Barbara Schneider (Nr. 1470/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1471/2012); Dirk Scherer (Nr. 1472/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1473/2012); Isam Eshibani (Nr. 1474/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1475/2012); Silke Hofmann (Nr. 1476/2012); Lasse Schuldt (6 paraksti) (Nr. 1477/2012); Daniel Brückner (Nr. 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (Nr. 1479/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1480/2012); Susanne Anzengruber (Nr. 1481/2012); Timo Müller (Nr. 1482/2012); Wolfgang Obermüller (Nr. 1483/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1484/2012); Vera Artz (Nr. 1485/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1486/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1487/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1488/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1489/2012); Gerrie Kok (Nr. 1490/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”) (Nr. 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (Nr. 1493/2012); Krisztina Orosz (Nr. 1494/2012); Zsolt Néveri (Nr. 1495/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (Nr. 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43000 paraksti) (Nr. 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 paraksti) (Nr. 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 paraksti) (Nr. 1500/2012); Paula Pereira (Nr. 1501/2012); Teresa Jakubowska (Nr. 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (Nr. 1503/2012); Chantal Maynard (Nr. 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 paraksti) (Nr. 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (Nr. 1506/2012); Rosella Lucente (Nr. 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (Nr. 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (Nr. 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 paraksti) (Nr. 1510/2012); Vincenzo Iezzone (Nr. 1511/2012); Andreino Della Bona (Nr. 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (Nr. 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (Nr. 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (Nr. 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 paraksti) (Nr. 1516/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1517/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nr. 1519/2012); Erik Dale (Nr. 1520/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1521/2012); Pierre Perri (Nr. 1522/2012); Marc Fiammante (Nr. 1523/2012); Flavio Miccono (Nr. 1524/2012); Fariborz Arya (Nr. 1525/2012); Andree May Shand (Nr. 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (Nr. 1527/2012); Graham Smith (Nr. 1528/2012); Andrew Fitzgerald (Nr. 1529/2012); Trudy Carroll (Nr. 1530/2012); Alain Saiche (Nr. 1531/2012); Boriss Dunajevskis (Nr. 1532/2012); Monika Pape (Nr. 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (Nr. 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (Nr. 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera “No al Anillo”) (Nr. 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17953 paraksti) (Nr. 1537/2012); Jeanne Zanella (Nr. 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (Nr. 1539/2012); Liz Gaffer (15000 paraksti) (Nr. 1540/2012); Nicholas Crossin (Nr. 1541/2012); Denis Gallo (Nr. 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (Nr. 1543/2012); Savvas Mikropoulos (Nr. 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (Nr. 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (Nr. 1546/2012); Christian Paulussen (Nr. 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (Nr. 1548/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1549/2012); M. Hammann (Euro Media Trade GmbH) (Nr. 1550/2012); Frank Wegner (Nr. 1551/2012); Dieter Schroder (Nr. 1552/2012); Georg Kuhn (Nr. 1553/2012); Eike Riemann (Nr. 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (Nr. 1555/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1556/2012); Vasile Capra (Nr. 1557/2012); Ria Hermanns (Nr. 1558/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1559/2012).

2013. gada 11. janvāris

Emanuel Kroemer (Nr. 1560/2012); Dariusz Ciotucha (Nr. 1561/2012); Anna Kotlińska (Nr. 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (Nr. 1563/2012); Aneta Mrugała (Nr. 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (Nr. 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja “Poli-Service” SA) (Nr. 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (Nr. 1567/2012); Georgios Choustoulakis (Nr. 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (Nr. 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 paraksti) (Nr. 1570/2012); Váncsa Györgyné (Nr. 1571/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1572/2012); Johannes Tilman (Nr. 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (Nr. 1574/2012); Michael Maier (Nr. 1575/2012); Rolf Juschkewitz (Nr. 1576/2012); Jacqueline Cadell (Nr. 1577/2012); M. Moreau (Nr. 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (Nr. 1579/2012); Kenneth Price (Nr. 1580/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1581/2012); W. van Deijl (Nr. 1582/2012); Nordine Gheraissa (Nr. 1583/2012); Jurgis Andriuška (Nr. 1584/2012); Bernard Delforge (Nr. 1585/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1586/2012); Hal Wilson (Nr. 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (Nr. 1588/2012); Marco Da Prato (Nr. 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1590/2012); Matilde Ducco (Nr. 1591/2012); Philippe Bornes (Nr. 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (Nr. 1593/2012); Heiner Schwab (Nr. 1594/2012); Fritz Schachtner (Nr. 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 paraksti) (Nr. 1596/2012); Joachim Schroeder (Nr. 1597/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1598/2012); Gianna Gérbrandt (Nr. 1599/2012); Angelika Kraus (Nr. 1600/2012); Beata Kostorz (Nr. 1601/2012); Margot Mar (Nr. 1602/2012); Ralf Friedrich (Nr. 1603/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1604/2012); Matthias Ferrari (Nr. 1605/2012); Oliver Koch (Nr. 1606/2012); Barbara Schneider (Nr. 1607/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1608/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1609/2012); Michael Leßmann (Nr. 1610/2012); Kinga Katalin Toth (Nr. 1611/2012); Dirk Graupner (Nr. 1612/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1613/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (Nr. 1615/2012); Martina Schachtner (Nr. 1616/2012); Gunārs Ruskulis (Nr. 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (Nr. 1618/2012); Evelien Leloux (Nr. 1619/2012); Wim Hamhuis (Nr. 1620/2012); Konstantin Krastev (Nr. 1621/2012); Renata Nowosadzka (Nr. 1622/2012); Hieronim Więcek (Nr. 1623/2012); Janina Rutkowska (Nr. 1624/2012); Magdalena Michalczyk (Nr. 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (Nr. 1626/2012); Gábor Kale (Nr. 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (Nr. 1628/2012); Csaba Gál (10 paraksti) (Nr. 1629/2012); Marios Achilleos (Nr. 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (Nr. 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (Nr. 1632/2012); Mara Bizzotto (Nr. 1633/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1634/2012); Michele Sierchio (Nr. 1635/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (Nr. 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (Nr. 1638/2012); Sara Vasconi (Nr. 1639/2012); George Daniel Piciorea (Nr. 1640/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1641/2012); Vasile Toma (Nr. 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (Nr. 1643/2012); Alberto Puglia (Nr. 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (Nr. 1645/2012); Josef Greiner (Nr. 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (Nr. 1647/2012); Leszek Kubczyk (Nr. 1648/2012); Stanisław Pietyra (Nr. 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (Nr. 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (Nr. 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (Nr. 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (Nr. 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (Nr. 1654/2012); Stavros Agorastos (Nr. 1655/2012); Zoltán Lomnici (Nr. 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (Nr. 1657/2012); Cvetan Vetsov (Nr. 1658/2012).


18. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0256/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - ECON komiteja - Referente: Arlene McCarthy (A7-0344/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - ECON komiteja - Referente: Arlene McCarthy (A7-0347/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0375/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - CONT komiteja - Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību (2012/2061(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Alejandro Cercas (A7-0390/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - PECH komiteja - Referents: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 2000/60/EK un 2008/105/EK grozīšanu attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Richard Seeber (A7-0397/2012).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — īstenošana un piemērošana (2012/2075(INI)) - REGI komiteja - Referente: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Fiscalis 2020) un atceļ Lēmumu Nr. 1482/2007/EK (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - ECON komiteja - Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012).

- Ziņojums par stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību (2012/2028(INI)) - ECON komiteja - Referente: Sylvie Goulard (A7-0402/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Philippe Lamberts (A7-0403/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido “ERASMUS VISIEM”, Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - CULT komiteja - Referente: Doris Pack (A7-0405/2012).

- Ziņojums par pilsētvides atjaunošanas ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, īstenojot ES kohēzijas politiku (2011/2311(INI)) - REGI komiteja - Referents: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2014.–2018. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas programmu „Apvārsnis 2020” (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Peter Skinner (A7-0407/2012).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu (2012/2026(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A7-0408/2012).

- *** Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par Partnerattiecību un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Mario Mauro (A7-0411/2012).

- Ziņojums par Parlamenta Reglamenta 15. panta 2. punkta grozīšanu attiecībā uz priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību, kuri ievēlēti ar aklamāciju (2012/2020(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Carlo Casini (A7-0412/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–2020. gadam) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012).

- Ziņojums par optimālas teritoriālās attīstības nozīmi kohēzijas politikā (2011/2312(INI)) - REGI komiteja - Referents: Derek Vaughan (A7-0421/2012).

- Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspektiem: ietekme uz nabadzības mazināšanu jaunattīstības valstīs (2012/2135(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Catherine Grèze (A7-0423/2012).

- Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem” (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - CULT komiteja - Referents: Hannu Takkula (A7-0424/2012).

- Ziņojums par publiskajām finansēm Ekonomikas un monetārajā savienībā 2011. un 2012. gadā (2011/2274(INI)) - ECON komiteja - Referents: Alfredo Pallone (A7-0425/2012).

- Ziņojums par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 13/2011 „Vai ar 42. muitas procedūras kontroli tiek novērsta un atklāta PVN nemaksāšana?” (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A7-0426/2012).

- *** Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību pievienoto Nagojas un Kualalumpuras papildprotokolu par atbildību un kaitējuma atlīdzināšanu (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - ENVI komiteja - Referents: Matthias Groote (A7-0429/2012).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Pagaidu nolīgumu, ar kuru izveido pamatu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Daniel Caspary (A7-0431/2012).

- Ziņojums par ES un Ķīnas attiecībām (2012/2137(INI)) - AFET komiteja - Referents: Bastiaan Belder (A7-0434/2012).

- Ziņojums par ES kohēzijas politikas un tās dalībnieku lomu Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā (2012/2099(INI)) - REGI komiteja - Referente: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012).

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu un Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par vardarbības pret sievietēm pārtraukšanu Indijā (B7-0023/2013).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Nuno Melo. Rezolūcijas priekšlikums par nepieciešamību pieņemt regulējumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 85. pantu (B7-0582/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


19. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

°
° ° °

Uzstājās Peter van Dalen par iespēju iekļaut nākamās sesijas darba kārtībā debates par ES finansējuma piešķiršanu Ēģiptei.

Uzstājās Jörg Leichtfried par bijušā EP deputāta notiesāšanu Austrijas tiesā.

°
° ° °

Tika izdalīts 2013. gada janvāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 500.369/PDOJ), kurā bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Uzstājās Charles Tannock par savas grupas pieprasījumu iekļaut otrdienas, 2013. gada 15. janvāra, darba kārtībā debates par Mali, kurās būtu klāt Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) (sēdes vadītājs norādīja, ka šis pieprasījums nav iesniegts noteiktajā termiņā).

Uzstājās Arnaud Danjean, atbalstot šo pieprasījumu, Hannes Swoboda, pieprasot, lai šīs debates notiktu februāra sesijā Catherine Ashton klātbūtnē, un Rebecca Harms, atbalstot Charles Tannock pieprasījumu un precizējot, ka Catherine Ashton var būt klāt otrdien. Sēdes vadītājs norādīja, ka Catherine Ashton ir informējusi, ka nevar piedalīties 2013. gada februāra sesijā.

Uzstājās Chris Davies par šo pašu jautājumu.

Sēdes vadītājs informēja, ka prasīs Catherine Ashton piedalīšanos trešdienas sēdē.

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis), norādot, ka Catherine Ashton var ierasties otrdien, nevis trešdien.

Sēdes vadītājs informēja deputātus, ka Parlaments iesniegs oficiālu pieprasījumu Catherine Ashton ierasties trešdienas sēdē.

Trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants):

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pieprasot , lai darba kārtības punkts “Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā” tiktu aizstāts ar citu punktu, proti, “Kurdu aktīvistu slepkavība Parīzē”.

Uzstājās Charles Tannock, atbalstot šo pieprasījumu, un Hannes Swoboda, pieprasot, lai šo punktu iekļauj nākamās sesijas darba kārtībā debatēs par miera procesu starp Turcijas varasiestādēm un kurdiem.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


20. Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību [2012/2061(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Alejandro Cercas (A7-0390/2012).

Alejandro Cercas iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Veronica Lope Fontagné PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă un Inés Ayala Sender.

Uzstājās László Andor un Alejandro Cercas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.5. punkts.


21. Garantija jauniešiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000219/2012) un kuru uzdeva Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā, Komisijai: Programma "Garantija jauniešiem" (B7-0554/2012).

Pervenche Berès izvērsa jautājumu.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Csaba Őry PPE grupas vārdā, Alejandro Cercas S&D grupas vārdā, Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová un Eider Gardiazábal Rubial.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič un Olga Sehnalová.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Seán Kelly.

Uzstājās László Andor.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā – par Jaunatnes garantiju (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.10. punkts.


22. Pilsētvides atjaunošanas ieguldījums ekonomikas izaugsmē - Teritoriālās attīstības nozīme kohēzijas politikā - ES kohēzijas politikas loma Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā - Eiropas Savienības Solidaritātes fonds — īstenošana un piemērošana (debates)

Ziņojums par pilsētvides atjaunošanas ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, īstenojot ES kohēzijas politiku [2011/2311(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012).

Ziņojums par optimālu teritoriālās attīstības nozīmi kohēzijas politikā [2011/2312(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Derek Vaughan (A7-0421/2012).

Ziņojums par ES kohēzijas politikas un tās dalībnieku lomu Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā [2012/2099(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012).

Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — īstenošana un piemērošana [2012/2075(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012).

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska un Rosa Estaràs Ferragut iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Filiz Hakaeva Hyusmenova (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Ioan Enciu (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Erminia Mazzoni PPE grupas vārdā, Constanze Angela Krehl S&D grupas vārdā, Ramona Nicole Mănescu ALDE grupas vārdā, Nikos Chrysogelos Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer un Lambert van Nistelrooij.

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič un Kerstin Westphal.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Romana Jordan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira un Franz Obermayr.

Uzstājās Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska un Rosa Estaràs Ferragut.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: par ziņojumu A7-0406/2013 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.1. punkts, par ziņojumu A7-0421/2013 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.2. punkts, par ziņojumu A7-0398/2013 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.3. punkts un par ziņojumu A7-0437/2013 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.11. punkts.


23. Administratīvā procesa likums (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā [2012/2024(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012).

Luigi Berlinguer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anneli Jäätteenmäki (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Margrete Auken (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Giuseppe Gargani PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Tadeusz Zwiefka un Francisco Sosa Wagner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly un Elena Băsescu.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Luigi Berlinguer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.4. punkts.


24. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor un Erik Bánki.


25. ES stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu (īss izklāsts)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu [2012/2026(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A7-0408/2012).

Charles Tannock iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro un Elena Băsescu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.6. punkts.


26. Intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspekti (īss izklāsts)

Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspektiem: ietekme uz nabadzības mazināšanu jaunattīstības valstīs [2012/2135(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Catherine Grèze (A7-0423/2012).

Catherine Grèze iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu un João Ferreira.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2013. gada 15. janvāra sēdes protokola 9.7. punkts.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 500.369/OJMA).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika