Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 15. ledna 2013 - Štrasburk

14. Situace v Mali (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Mali

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok a Santiago Fisas Ayxela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer a Ioan Mircea Paşcu.

Vystoupila Catherine Ashton.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí