Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. januar 2013 - Strasbourg

14. Situationen i Mali (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Mali

Catherine Ashton (næstformanden i Kommissionen og højtstående repræsentant) (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok og Santiago Fisas Ayxela.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer og Ioan Mircea Paşcu.

Catherine Ashton tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik