Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 15. janvāris - Strasbūra

14. Stāvoklis Mali (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Mali.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok un Santiago Fisas Ayxela.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer un Ioan Mircea Paşcu.

Uzstājās Catherine Ashton.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika