Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2013 - Strasbourg

14. Situationen i Mali (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Mali

Catherine Ashton (vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok och Santiago Fisas Ayxela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer och Ioan Mircea Paşcu.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy