Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0360(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0220/2012

Rozpravy :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Hlasování :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0013

Zápis
Úterý, 15. ledna 2013 - Štrasburk

15. Ratingové agentury ***I – Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a správci alternativních investičních fondů ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání na rating [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici

Vystoupili: Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupil Sebastian Valentin Bodu (navrhovatel výboru JURI).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Wikström (navrhovatelka výboru JURI), Ildikó Gáll-Pelcz za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, která rovněž odpovědělá na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Pervenche Berès a Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson a Saïd El Khadraoui.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts a João Ferreira.

Vystoupili: Michel Barnier a Lucinda Creighton.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupil Leonardo Domenici.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 16.1.2013 a bod 8.6 zápisu ze dne 16.1.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí