Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0360(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0220/2012

Forhandlinger :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Afstemninger :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0013

Protokol
Tirsdag den 15. januar 2013 - Strasbourg

15. Kreditvurderingsbureauer ***I - Visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici .

Talere: Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Sebastian Valentin Bodu (ordfører for udtalelse fra JURI) tog ordet.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra JURI), Ildikó Gáll-Pelcz for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra hhv. Pervenche Berès og Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson og Saïd El Khadraoui.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts og João Ferreira.

Talere: Michel Barnier og Lucinda Creighton.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Leonardo Domenici tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 16.1.2013 og punkt 8.6 i protokollen af 16.1.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik