Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0360(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0220/2012

Keskustelut :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Äänestykset :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0013

Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2013 - Strasbourg

15. Luottoluokituslaitokset ***I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Cecilia Wikström (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès ja Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson ja Saïd El Khadraoui.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Leonardo Domenici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö