Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2274(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0425/2012

Внесени текстове :

A7-0425/2012

Разисквания :

PV 15/01/2013 - 17
CRE 15/01/2013 - 17

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0011

Протокол
Вторник, 15 януари 2013 г. - Страсбург

17. Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г. [2011/2274(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone представи доклада.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Anni Podimata, от името на групата S&D и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš и Derk Jan Eppink.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Olli Rehn и Alfredo Pallone.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 16.1.2013.

Правна информация - Политика за поверителност