Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslista
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 6.Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)
 7.Komission kyselytunti
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 9.Äänestykset
  
9.1.Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Euroopan unionin hallintomenettelylaki (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (äänestys)
  
9.6.Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
9.7.Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva keskustelu - Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma (keskustelu)
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Malin tilanne (keskustelu)
 15.Luottoluokituslaitokset ***I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)
 16.Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (keskustelu)
 17.Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (keskustelu)
 18.Valtiontukien uudistaminen (keskustelu)
 19.Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallitut mitat ja painot (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (191 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1232 kb) 
 
Pöytäkirja (145 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (242 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (619 kb) 
 
Pöytäkirja (229 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (237 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1277 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö