Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - Strasbūras

2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl kintamųjų rodiklių ir suskirstymo pakeitimų, padarytų persvarsčius Tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED), iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.692/2011 II priedas (C(2013)14)

Terminas prieštaravimams pateikti: du mėnesiai nuo gavimo datos (2013 01 15)

Perduota atsakingam komitetui : TRAN

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų (C(2012)9586)

Terminas prieštaravimams pateikti: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2012 12 19)

Termino pateikti prieštaravimus pratęsimas: atsakingo komiteto prašymu vienam papildomam mėnesiui

Perduota atsakingam komitetui : ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.648/2012 papildomas nuostatomis dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų, tarpuskaitos prievolės, viešo registro, galimybės naudotis prekybos vietos paslaugomis, ne finansų sandorio šalių ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techninių reguliavimo standartų (C(2012)9593)

Terminas prieštaravimams pateikti: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2012 12 19)

Termino pateikti prieštaravimus pratęsimas: atsakingo komiteto prašymu vienam papildomam mėnesiu

Perduota atsakingam komitetui : ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (C(2012)9602)

Terminas prieštaravimams pateikti: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2012 12 19)

Termino pateikti prieštaravimus pratęsimas: atsakingo komiteto prašymu vienam papildomam mėnesiu

Perduota atsakingam komitetui : ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga (C(2012)9603)

Terminas prieštaravimams pateikti: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2012 12 19)

Termino pateikti prieštaravimus pratęsimas: atsakingo komiteto prašymu vienam papildomam mėnesiu

Perduota atsakingam komitetui : ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio techninių reguliavimo standartų (C(2012)9614)

Terminas prieštaravimams pateikti: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2012 12 19)

Termino pateikti prieštaravimus pratęsimas: atsakingo komiteto prašymu vienam papildomam mėnesiu

Perduota atsakingam komitetui : ECON

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų techninių reguliavimo standartų (C(2012)9623)

Terminas prieštaravimams pateikti: vienas mėnuo nuo gavimo datos (2012 12 19)

Termino pateikti prieštaravimus pratęsimas: atsakingo komiteto prašymu vienam papildomam mėnesiu

Perduota atsakingam komitetui : ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika