Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. januar 2013 - Strasbourg

2. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 692/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditev po reviziji mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe ISCED v zvezi s spremenljivkami in razčlenitvami, ki se predložijo (C(2013)14)

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema dne 15. januarja 2013

Posredovano pristojni: TRAN

- Delegirana Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (C(2012)9586)

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 19.decembra 2012

Podaljšanje roka za nasprotovanje: še dodatni mesec na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS(C(2012)9593)

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 19. decembra 2012

Podaljšanje roka za nasprotovanje: še dodatni mesec na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslovl (C(2012)9602)

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 19. decembra 2012

Podaljšanje roka za nasprotovanje: še dodatni mesec na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (C(2012)9603)

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 19. decembra 2012

Podaljšanje roka za nasprotovanje: še dodatni mesec na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za centralne nasprotne stranke(C(2012)9614)

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 19. decembra 2012

Podaljšanje roka za nasprotovanje: še dodatni mesec na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (C(2012)9623)

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema dne 19. decembra 2012

Podaljšanje roka za nasprotovanje: še dodatni mesec na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojni: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov