Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - Strasbūras

3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - terminas: 08/04/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą chlorfenapirą (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - terminas: 08/04/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl formaldehido, skirto naudoti 20-to tipo produktuose, neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedą (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - terminas: 08/04/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - terminas: 08/04/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios emamektino benzoato, etofenprokso, etoksazolio, flutriafolo, glifosato, fosmeto, piraklostrobino, spinosado ir spirotetramato likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - terminas: 10/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolio, fludioksonilo ir proheksadiono likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - terminas: 21/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika