Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. januar 2013 - Strasbourg

3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - rok: 08/04/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev klorfenapira kot aktivne snovi v prilogo I k Direktivi (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - rok: 08/04/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o nevključitvi formaldehida za 20. vrsto pripravkov v prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - rok: 08/04/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - rok: 08/04/2013)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za emamektin benzoat, etofenproks, etoksazol, flutriafol, glifosat, fosmet, piraklostrobin, spinosad and spirotetramat v ali na nekaterih proizvodih (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - rok: 10/03/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, fludioksonil in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - rok: 21/02/2013)
posredovano pristojni: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov