Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 16. januar 2013 - Strasbourg

4. Program irskega predsedstva (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Program irskega predsedstva

Enda Kenny (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Nigel Farage v imenu skupine EFD, in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Diane Dodds samostojna poslanka, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen in Jean-Pierre Audy.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast in Charles Goerens.

Govoril je James Nicholson o poteku postopka "catch-the-eye".

Govorili so Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije), Joseph Daul o poteku razprave in Enda Kenny.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov