Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0360(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0220/2012

Внесени текстове :

A7-0220/2012

Разисквания :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0013

Протокол
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург

8.6. Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0013)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0013)

Изказвания

Leonardo Domenici (докладчик) относно протичането на гласуването, вследствие на забележките, направени по време на гласуването на доклад A7-0221/2012, József Szájer, който посочва, че в неговия списък гласуване има грешки, и Leonardo Domenici относно окончателния резултат от гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност