Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0360(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0220/2012

Ingediende teksten :

A7-0220/2012

Debatten :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Stemmingen :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0013

Notulen
Woensdag 16 januari 2013 - Straatsburg

8.6. Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0013)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0013)

Het woord werd gevoerd door:

Leonardo Domenici (rapporteur) over het verloop van de stemming, naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de stemming over verslag A7-0221/2012, József Szájer om erop te wijzen dat zijn stemlijst fouten bevat, en Leonardo Domenici over de einduitslag van de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid