Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0077(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0395/2012

Ingediende teksten :

A7-0395/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0014

Notulen
Woensdag 16 januari 2013 - Straatsburg

8.7. Meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0014)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Jarosław Leszek Wałęsa (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen (P7_TA(2013)0014)

Juridische mededeling - Privacybeleid