Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0158(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0342/2012

Indgivne tekster :

A7-0342/2012

Forhandlinger :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Stemmeforklaringer
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Protokol
Onsdag den 16. januar 2013 - Strasbourg

8.8. Bevarelse af fiskeressourcerne ***I (endelig afstemning)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Forhandlingen havde fundet sted den 21. november 2012 (punkt 17 i protokollen af 21.11.2012).

Afstemningen havde fundet sted den 22. november 2012 (punkt 13.3 i protokollen af 22.11.2012).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL FORORDNING, ÆNDRINGSFORSLAG et FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Talere: Pat the Cope Gallagher (ordfører), som på grundlag af forretningsordenens artikel 177, stk. 4, anmodede om udsættelse af afstemningen, og Chris Davies, som tilsluttede sig dette forslag.

Ved navneopråb (670 for, 2 imod, 5 hverken/eller), Parlamentet godkendte anmodningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik