Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0158(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2012

Ingivna texter :

A7-0342/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Röstförklaringar
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2013 - Strasbourg

8.8. Bevarande av fiskeresurserna ***I (slutomröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Debatten hölls den 21 november 2012 (punkt 17 i protokollet av den 21.11.2012).

Omröstningen ägde rum den 22 november 2012 (punkt 13.3 i protokollet av den 22.11.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Talare: Pat the Cope Gallagher (föredragande) som, i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen, begärde att omröstningen skulle skjutas upp, och Chris Davies som stödde denna begäran.

Genom omröstning med namnupprop (670 röster för, 2 röster mot, 5 nedlagda röster), godkände parlamentet denna begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy