Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2020(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0412/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0412/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2013 - 8.9
CRE 16/01/2013 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

8.9. Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής [2012/2020(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)
(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση της απόφασης)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: βλέπε παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών"

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0015)

Παρέμβαση

Carlo Casini (εισηγητής) σε συνέχεια της απόρριψης της τροπολογίας 2.

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου