Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2908(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0004/2013

Debaty :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2013 - 12.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0027

Protokół
Środa, 16 stycznia 2013 r. - Strasburg

14. Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Kristalina Georgieva (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, i Gay Mitchell.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Murphy, aby zadać pytanie przez podniesienie „niebieskiej kartki” à Gayowi Mitchellowi, który na nie odpowiedział, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea i Roberta Angelilli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał: Michael Theurer, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Barbarę Weiler i Daniela Caspary'ego.

Głos zabrali: Michel Barnier (członek Komisji) i Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie śmiertelnych ofiar pożarów w zakładach włókienniczych – zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013);

- Phil Bennion w imieniu grupy ALDE, w sprawie śmiertelnych ofiar pożarów w zakładach włókienniczych – zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013);

- Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten i Ivo Belet w imieniu grupy PPE, w sprawie śmiertelnych ofiar pożarów w zakładach włókienniczych – zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt i Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013);

- Willy Meyer, Paul Murphy i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ofiar niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu z dnia 17.1.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności