Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0251(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0431/2012

Разисквания :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0025

Протокол
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург

17. Временно споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка и Европейската общност *** - Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве (разискване)
CRE

Препоръка относно предложение за решение на Съвета за сключване на временното споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Изявление на Комисията: Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве

Daniel Caspary представи препоръката.

Изказаха се: Judith Sargentini (докладчик по становището на комисията DEVE), Franck Proust, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bernd Lange и Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta и Olle Schmidt.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказаха се: Karel De Gucht (член на Комисията) и Daniel Caspary.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa и Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini и Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Robert Sturdy и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.4 от протокола от 17.1.2013 и точка 12.3 от протокола от 17.1.2013.

Правна информация - Политика за поверителност