Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0251(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0431/2012

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0025

Protokoll
Kolmapäev, 16. jaanuar 2013 - Strasbourg

17. Vaheleping, millega luuakse Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik *** – Euroopa Ühenduste ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praeguse olukorra valguses (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse vaheleping, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Komisjoni avaldus: Euroopa Ühenduste ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praeguse olukorra valguses

Daniel Caspary tutvustas soovitust.

Sõna võtsid Judith Sargentini (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Franck Proust fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bernd Lange ja Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta ja Olle Schmidt.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Elena Băsescu.

Sõna võtsid Karel De Gucht (komisjoni liige) ja Daniel Caspary.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa ja Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa Ühenduse ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praegust olukorda arvestades (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini ja Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa Ühenduse ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine, võttes arvesse Zimbabwe praegust olukorda (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Robert Sturdy ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Euroopa Ühenduse ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praegust olukorda arvestades (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2013protokoll punkt 12.4 ja 17.1.2013protokoll punkt 12.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika