Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0251(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0431/2012

Debatten :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Stemmingen :

PV 17/01/2013 - 12.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0025

Notulen
Woensdag 16 januari 2013 - Straatsburg

17. Tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de EG *** - Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Verklaring van de Commissie: Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe

Daniel Caspary licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Judith Sargentini (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Bernd Lange en Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta en Olle Schmidt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie) en Daniel Caspary.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa en Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staten van Oostelijk en Zuidelijk Afrika in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini en Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, over de uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staten van Oostelijk en Zuidelijk Afrika in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Robert Sturdy en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over de uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.4 van de notulen van 17.1.2013 en punt 12.3 van de notulen van 17.1.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid