Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0251(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0431/2012

Debaty :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Głosowanie :

PV 17/01/2013 - 12.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0025

Protokół
Środa, 16 stycznia 2013 r. - Strasburg

17. Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** - Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe

Daniel Caspary przedstawił zalecenie.

Głos zabrali: Judith Sargentini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Franck Proust w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernda Lange i Daniela Caspary'ego, Michael Cashman, Louis Michel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta i Olle Schmidt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Karel De Gucht (członek Komisji) i Daniel Caspary.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa i Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini i Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Robert Sturdy i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie wykonania umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym (UPPG) między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle bieżącej sytuacji w Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 17.1.2013 i pkt 12.3 protokołu z dnia 17.1.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności