Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0251(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0431/2012

Rozpravy :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 17/01/2013 - 12.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0025

Zápisnica
Streda, 16. januára 2013 - Štrasburg

17. Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES *** - Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe

Daniel Caspary uviedol odporúčanie.

Vystúpili títo poslanci: Judith Sargentini (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Franck Proust v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bernd Lange a Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta a Olle Schmidt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Karel De Gucht (člen Komisie) a Daniel Caspary.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa a Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve (IEPA) medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini a Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Robert Sturdy a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.4 zápisnice zo dňa 17.1.2013 a bod 12.3 zápisnice zo dňa 17.1.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia